Kontakt do zgłaszającego
Imię zgłaszającego:
e-Mail: 
telefon:
Opis pracy
Rodzaj pracy:      Charakter pracy:
Temat pracy:
Dziedzina naukowa, której dotyczy tekst:
Ilość stron:
Ilość rozdziałów: 
Termin realizacji:

Język realizacji:      Czy jest spis treści:
Czy promotor zatwierdził już jakąś część pracy:
Czy Zleceniodawca posiada bibliografię oraz materiały do pracy: