Specjalizujemy się w pisaniu wzorcowych prac naukowych: doktorskich i habilitacyjnych. Doktoraty tworzone przy pomocy naszej firmy, mogą być pisane zarówno w języku polskim, jak również dowolnym języku obcym (współpracujemy także z licencjonowanymi tłumaczami specjalistycznymi). Przygotowujemy wzorcowe całe prace doktorskie, czyli zarówno części teoretyczne, jak również części praktyczne. Praca doktorska tworzona przy naszej pomocy to gwarancja realizacji na najwyższym poziomie zawodowym. Pisanie doktoratów to sztuka, w której nasi redaktorzy osiągnęli dużą biegłość.

Realizujemy dowolny zakres usług związanych ze wzorcowym doktoratem albo habilitacją: prace doktorskie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak również teoretyczno – praktyczny. Nie jest dla nas żadnym problemem prowadzenie badań, ani analizowanie uzyskanych wyników (opis wraz z ew. pełną analizą statystyczną). Wszystkie działania wzbogacamy o prowadzenie nowoczesnej kwerendy Ąródłowej. Piszemy także wszelkiego rodzaju wystąpienia konferencyjne, eseje, monografie oraz publikacje wydawnicze. Nasza oferta obejmuje całe spektrum specjalistycznych prac naukowych.


Przypominamy, ze piszemy także w językach obcych, jak również wykonujemy usługę kompleksową: przygotowujemy zarówno części teoretyczne, jak również empiryczne (badania, opisy wyników, dyskusje, komparatystyki, statystyczne obróbki danych, etc.). Ponadto, ze Zleceniodawcami zawsze podpisujemy Umowy oraz Załączniki Specjalizujące przedmiot usługi.

Tworzymy specjalistyczne teksty naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac doktorskich oraz dysertacji habilitacyjnych. Wszystkie z przygotowywanych przez nas prac posiadają walor obszernych monografii na określony temat: dla nas doktorat jest sztuką.

Prace doktorskie i habilitacyjne

Poniżej znajduje się wstępny wykaz dyscyplin naukowych, z których nasi redaktorzy są w stanie przygotować specjalistyczną usługę edukacyjną – wzorcową pracę doktorską, pracę habilitacyjną, monografię, analizę badań, wystąpienie konferencyjne, esej, etc. – zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych:
• Archeologia
• Automatyka
• Bankowość (wraz ze specjalizacjami)
• Biologia (wraz ze specjalizacjami)
• Biotechnologia
• Budownictwo
• Chemia (wraz ze specjalizacjami)
• Dziennikarstwo
• Ekologia
• Ekonomia (wraz ze specjalizacjami)
• Elektronika
• Etnologia
• Filologia (wraz ze specjalizacjami)
• Filozofia
• Filozofia (wraz ze specjalizacjami)
• Finanse
• Fizyka (wraz ze specjalizacjami)
• Geodezja
• Geografia (wraz ze specjalizacjami)
• Geologia
• Górnictwo
• Handel zagraniczny
• Historia (wraz ze specjalizacjami)
• Hotelarstwo
• Informatyka
• Inżynieria (wraz ze specjalizacjami)
• Językoznawstwo (wraz ze specjalizacjami)
• Kulturoznawstwo (wraz ze specjalizacjami)
• Logika
• Logistyka
• Marketing
• Matematyka (wraz ze specjalizacjami)
• Materiałoznawstwo
• Mechanika
• Medycyna (wraz ze specjalizacjami)
• Nauki polityczne
• Nauki społeczne
• Ochrona środowiska
• Pedagogika
• Politologia (wraz ze specjalizacjami)
• Prawo (wraz ze specjalizacjami)
• Psychologia (wraz ze specjalizacjami)
• Public Relations
• Rachunkowość
• Reklama
• Religioznawstwo
• Resocjalizacja
• Socjologia
• Sport / Wychowanie Fizyczne
• Statystyka
• Stosunki Międzynarodowe
• Sztuki Piękne
• Technologia (wraz ze specjalizacjami)
• Teologia
• Towaroznawstwo
• Turystyka
• Ubezpieczenia
• Unia Europejska (wraz ze specjalizacjami)
• Zarządzanie (wraz ze specjalizacjami)
• Zoologia
• Inne – do ustalenia