Prace habilitacyjne

Każda praca habilitacyjna, która powstaje przy pomocy świadczonej przez naszą firmę, jest trudnym i odpowiedzialnym wyzwaniem odnoszącym się do pisania specjalistycznych prac naukowych. Habilitacja, ze swej istoty, stanowi pewnego rodzaju ukoronowanie naukowych zainteresowań habilitanta, lecz także – co równie istotne – ma na celu wykazanie perfekcyjnego opanowania przez Zleceniodawcę zakresu swej specjalizacji. Ponieważ powstaje bez udziału osoby promotora, zaś jedynym wyznacznikiem (poza Klientem) są wytyczne Rady Wydziału, praca habilitacyjna jest tekstem relatywnie trudnym: nie może być traktowana, jak typowa monografia albo dysertacja, czy inne typowe publikacje naukowe. Istotą pracy habilitacyjnej nie jest przecież tylko stworzenie naukowego tekstu, lecz przede wszystkim wykazanie (za jego pośrednictwem) pewnego rodzaju własnych kompetencji zawodowych oraz swoistego nowatorstwa w danej dziedzinie, które uzasadniają wniosek habilitacyjny. Tak postrzegana habilitacja może być traktowana w kategoriach wykazania i udowodnienia wysokich kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, jakie posiada nasz Zleceniodawca.

Z uwagi na powyższe, mamy pełną świadomość odpowiedzialności i konieczności najwyższych standardów rzetelności, wiążących się ze specyficznymi warunkami, jakie nakłada na nas praca habilitacyjna. Nie jest to typowa dysertacja, ani nawet specjalistyczna monografia, aczkolwiek wszystkie publikacje naukowe stanowią szczególny rodzaj tekstów akademickich. Prace naukowe, w szczególności zaś każda wzorcowa praca habilitacyjna przygotowywana są z możliwie największą dbałością o merytoryczną jakość, jak również wedle wskazań naszych Zleceniodawców. Warunkiem jest tylko, by wszystkie wzorcowe teksty, takie jak dysertacja, monografia, artykuł, praca habilitacyjna, etc. zostały określone przez Zleceniodawcę pod kątem szczegółowych wytycznych. Ponieważ piszemy specjalistyczne prace naukowe także w językach obcych, zatem habilitacja (podobnie, jak monografia, problemowa dysertacja, czy chociażby artykuł) mogą być bezproblemowo przygotowane w języku innym, niż polski. Dodatkowo, jesteśmy w stanie spełnić zarówno polskie, jak również zagraniczne kryteria, przedkładane naukowym dysertacjom o charakterze prac habilitacyjnych.