Współpraca

Posiadamy szeroki, wypróbowany i profesjonalny zespół autorów piszących (niemalże) z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych. Jednakże, jeśli jesteście Państwo odpowiednio doświadczeni w tworzeniu specjalistycznych prac akademickich – zapraszamy do kontaktu. Poprosimy o krótkie przedstawienie swych dokonań zawodowych, przykłady dotychczasowych prac wraz z opisem dyscyplin, z których jesteście w stanie pisać. Poniższy formularz ułatwi przekazanie nam informacji o charakterze wstępnym.

Imię
e-Mail: 
telefon:
Wykaz dziedzin, z których jesteś w stanie pisać:
Czy posiadasz doświadczenie w pisaniu prac naukowych?